Vådområdeprojekt Stokkebæk, Huse foto

Vådområdeprojekt Stokkebæk, Huse

Svendborg Kommune er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et vådområdeprojekt på et inddiget og pumpet areal på 9 hektar beliggende umiddelbart syd for Stokkebæk nær kysten ved Storebælt.

Vandløbet løber ud i Langelandssund og dermed til Det Sydfynske Øhav. Projektet er et kvælstof-vådområdeprojekt, som skal reducere udledningen af kvælstof til Øhavet.

Vådområdeprojektet, der involvere 2 lodsejere forventes at reducere udledningen af kvælstof med 1 tons pr. år.

Projektet tænkes gennemført ved at stoppe eller reducere pumpningen af vandet fra området. Projektet vil resultere i fugtige enge særligt ved større afstrømninger, således af kvælstof opløst i vandløbsvand og i drænvand kan blive omsat på arealerne. Om sommeren vil det formentligt være muligt at have græssende dyr på arealet.

Projektet skal gennemføres således at veje, spildevandsanlæg og huse kan benyttes som hidtil.

Svendborg Kommune og vores rådgiver Envidan foretager i løbet af 2017 en teknisk og en ejendomsmæssig forundersøgelse i området. Undersøgelserne skal vise, om det teknisk er muligt at etablere et vådområde i området, herunder om området kan fjerne den ønskede mængde kvælstof.

Desuden ønsker vi også at kende lodsejernes holdning til projektet i forhold til deres eventuelle deltagelse og ønsker til erstatning. Lodsejernes deltagelse er frivillig.

Forundersøgelsesrapporterne vil blive offentliggjort her på siden, så snart de er færdige.

Afhængig af undersøgelsens resultat vil kommunen i samarbejde med lodsejerne beslutte, om der skal arbejdes videre med projektet.

Forundersøgelsen er støttet af EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturstyrelsen, Miljøministeriet.