Befolkningsprognose

I bilaget herunder finder du Svendborg Kommunes befolkningsprognose 2023-2036. Befolkningsprognosen er opdelt ud fra forskellige geografiske- og aldersmæssige- inddelinger.

Bilag 1 indeholder fordeling af befolkning på aldersgrupper, alder og skoledistrikter.

Har du behov for andre inddelinger end de viste, kan du rette henvendelse via kontaktoplysningerne.