Forventninger til deltagere

Der er følgende forventninger til de professionelle deltagere på møderne.

 

Det er vigtigt;

  • at være inddragende overfor forældre, der deltager på mødet.
  • at beskrive konkrete iagttagelser og bekymring for mødedeltagerne og forældrene.
  • at respektere mødedeltagernes iagttagelser og beskrivelser - også når mødedeltagerne har en anden faglig baggrund end dig.
  • at medvirke til en målrettet og koordineret indsats til støtte for barnet og familien - det har erfaringsmæssigt den bedste effekt.
  • at udpege en primær ansvarlig i de konkrete aftaler, der etableres på mødet
  • at aftale hvorledes der udveksles oplysninger med hinanden.
  • at holde fast i, at der skal gives den nødvendige støtte til barnet og familien, der hvor du arbejder, selvom opgaven er videregivet til anden instans.
  • at have forståelse for, at din egen placering i organisationen eller kommunen er en blandt mange, og at der kan være forskellige opfattelser af et barns og en families problemer afhængigt af, hvor man som fagperson oplever dem fra – vær refleksiv og lyttende.


Det anbefales, at der samarbejdes mellem deltagere fra dagtilbud og skole ved barnets overgang fra dagtilbud til skole.