Formål

Formålet er at skabe et forum for en drøftelse af sager og problemstillinger vedrørende børn og unge, hvis trivsel og udvikling er truet, og som derfor har behov for en tværfaglig indsats, der ikke alene kan afhjælpes ved den almindelige, lokale indsats. Formålet er ligeledes, at man via sparring fra tværfaglige samarbejdspartnere, kan få øje på og idéer til ændring af egen praksis for at støtte barnet/ den unge.

Formålet er, at ved at reagere tidligt, dels at tage hånd om børn og familier via KIM-møder, hvor en lille indsats kan gøre en stor forebyggende indsats og dels at KIM-møder og Tværfaglige-møder skal bidrage til at fastholde børn og unge i deres familier og i deres positive netværk i lokalområdet.
For at nå disse mål skal KIM-møder og Tværfaglige-møder bidrage med:
 

  • At skabe et tværfagligt forum, hvor kommunens ansatte på børne- og ungeområdet kan få hjælp, gennem råd og vejledning, til en tidlig indsats i forhold til børn med udviklings- og trivselsbekymring.
  • At skabe et tværfagligt forum, hvor kommunens ansatte på børne- og ungeområdet kan få hjælp, gennem råd og vejledning, til arbejdet med truede børn og børn med særlige behov.
  • At sikre en rettidig og forebyggende indsats overfor truede børn og unge.
  • At sikre en kvalificeret tværfaglig drøftelse, som udgangspunkt for sammenhængende og målrettede indsatser over for børn og unge med særlige behov.
  • At sikre en sammenhængende indsats over for børn og unge med særlige behov ved alle overgange.
  • At medvirke til at færrest muligt børn og unge udskilles fra daginstitutioner og skoler.
  • At skabe et kommunalt og lokalt forum for drøftelser af børn - og unges generelle udviklings-, leve- og livsvilkår.
  • At skabe et forum hvor kommunens ansatte på børn og ungeområdet kan opnå et personligt kendskab til og lære hinandens vilkår og betingelser for arbejdet at kende.