KIM-mødernes sammensætning og organisering

I Svendborg Kommune etableres KIM-møder, som består af følgende faste deltagere:

  • Dagtilbudsleder/ Skoleleder
  • Pædagogiske teamleder/ SFO-ledere
  • Psykolog
  • Talepædagog
  • Evt. tale-hørekonsulent
  • Evt. ergo- el. fysioterapeut
  • ​Evt. Interkulturelt Team - v/ interkulturel pædagog eller interkulturel familiekonsulent


De private skoler og dagtilbud indgår på lige vilkår i KIMmøder.

Grupperne kan efter behov udvides med deltagelse af andre relevante fagpersoner, f.eks. pædagoger, resursepædagoger, dagplejere, skoleafdelingsledere, specialundervisnings- og funktionslærere, SSP-lærere.