Tværfaglige møders sammensætning og organisering

Forældreinddragelse

I Svendborg Kommunes Handleguide – Beredskabs plan, er det beskrevet at udgangspunktet for samarbejdet omkring børn og unge med særlige behov og deres familier tager afsæt i en inddragende, anerkendende og ressourceorienteret tilgang til børnene, de unge og deres forældre. Det er derfor en forudsætning for et inddragende samarbejde, at forældrene er deltagere på et Tværfagligt møde.

 

 

Tværfaglige møder består af følgende faste deltagere:

 

Dagtilbudsleder (børn fra 0-5 )/Skoleleder (børn fra 6 til 16 år)

Pædagogiske teamledere/afdelingsledere

Socialrådgiver fra Familieafdelingen ( møder i dagtilbud deltager en fremskudt socialrådgiver, og ved møder på skole deltager en socialrådgiver fra modtagelsen)

Sundhedsplejerske

Psykolog

Evt. Interkulturelt Team - v/ interkulturel pædagog eller interkulturel familiekonsulent

Forældre til børn, der skal drøftes på mødet.

 

De private skoler og dagtilbud har tilsvarende Tværfaglige møder.

 

Gruppen kan efter behov udvides med deltagelse af andre relevante fagpersoner, f.eks. pædagoger, resursepædagoger, dagplejere, afdelingsledere, specialundervisnings- og funktionslærere, SSP-lærere, vejledere.