Målgruppen for KIM-møder

Børn og unge mellem 0 og 18 år, hvis trivsel, sundhed og udvikling giver anledning til, at der ønskes tværfaglig sparring og/eller hvor der er behov for en flerfaglig vurdering og koordinering af indsats.

Børn, hvor der er overvejelser om, at der er behov for talepædagogisk, ergo/fysoterapeutisk eller psykologisk konsultativ bistand eller undersøgelse/vurdering, tages op på KIMmøder.

På KIMmødet kan det besluttes om der er bekymring, der giver anledning til yderligere drøftelse/ handling på Småbørns- eller Skolefora.

De børn, hvis problemer kan løses i eget fagligt regi, er således ikke omfattet af målgruppen.