Formandskab og Mødestyring

Det er enten skolelederen eller dagtilbudslederen der formand. Formanden er ansvarlig for at inddrage de faste mødedeltagere i planlægningen af møder for et år af gangen, indkaldelse, mødeledelse og registrering af beslutninger.  Det er ligeledes formanden der varetager mødestyringen.  

 

Gruppens formand udarbejder efter drøftelse med medlemmer en plan for afholdelse af møderne med et indhold og i et omfang der sikrer, at formålene med gruppernes arbejde kan opnås. I møderne deltager de personer, som mødeindkalder skønner, er relevante i forhold til mødets indhold.

 

Dagtilbud/skole sender mødeindkaldelse med dagsorden. Der skal fremgå skolens/ dagtilbuddets navn og som minimum fornavn, efternavn og fødselsdag på det barn/ de børn der er på dagsorden.

Mødeindkaldelse til Familieafdelingen sendes til:

familieafdelingen@svendborg.dk