Målgruppen for Tværfaglige-møder

Børn og unge mellem 0 og 16 år med særlige behov, hvis trivsel, sundhed og udvikling er truet, og hvor der er behov for en tværfaglig vurdering og koordinering af indsats.

Målgruppen for et Tværfagligt møde, er børn og unge i alderen 0- 16 år med særlige behov, hvis trivsel, sundhed og udvikling er truet, og hvor der er behov for en tværfaglig vurdering og koordinering af indsats med involvering af Familieafdelingen.

Møderne er konsultative og ikke sagsbehandlende. Der drøftes ikke sager, hvor bekymringen for børnene forud for mødet er høj, eller børn og unge der har en aktiv sag i Familieafdelingen.
 

På et Tværfagligt møde drøftes det enkelte individs problemstilling. Socialrådgiveren fra Familieafdelingen yder konsultativ bistand, kan medvirke til at udfolde en bekymring omkring barnet, herunder præcisere den konkrete problemstilling og belyse de socialfaglige vinkler der kan være omkring et barns problemstilling.

 

På Tværfaglige møder i Dagtilbudsregi drøftes børn i alderen 0-5 år, og i Skoleregi drøftes børn og unge i alderen 6- 16 år.