Hvilke rettigheder har forældre uden forældremyndighed ?

Den forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til at få orientering om sit barn fra skolen, institutionen og social- og sundhedsvæsenet.
Reglerne er fastsat i Forældreansvarsloven, som trådte i kraft i oktober 2007.

De bærende hensyn bag Forældreansvarsloven er, at barnet har ret til begge sine forældre.
Barnets perspektiv skal belyses i hver enkelt sag om forældremyndighed, samvær eller barnets bopæl. Forældrene har fælles forældremyndighed, og den kan kun ophæves af retten, hvis der er tungtvejende hensyn til barnet, der taler for det. Det betyder, at det er forældrenes fælles ansvar at samarbejde omkring barnet.

Har du spørgsmål om forældremyndighed, samvær og barnets bopæl, kan du kontakte Statsforvaltningen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det kan skade barnet at give den forælder, som ikke har forældremyndigheden, orientering om barnet, skal du drøfte det med din leder. Se også afsnit med eksempler på videregivelse af oplysninger.