Hvad er forældrenes ret?

Forældre uden forældremyndighed har efter anmodning ret til at få orientering om konkrete forhold vedrørende barnet, f.eks. fra skole eller institution.

Forælderen har ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skolen og i institutionen. Orientering kan også være mundtlig.

Men du må ikke give fortrolige oplysninger om den forælder, der har forældremyndigheden.

Forældre uden forældremyndighed har ret til efter anmodning at få orientering om generelle sociale aktiviteter på barnets skole, i dagtilbuddet og lign. Og de har adgang til at deltage i disse aktiviteter.