Videregivelse af oplysninger - eksempel 3

Børnehaven oplyser om barnets behov for støtte forud for skolestart

  • Videregivelse til en anden forvaltningsmyndighed
  • Oplysninger af væsentlig betydning for arbejdet


Problemstilling
En dreng har nu alderen til at begynde i børnehaveklasse. Han bor alene sammen med sin mor. I børnehaven har drengen haft nogle vanskeligheder med kontakten til andre børn. Tingene skal foregå på hans præmisser, og han reagerer uroligt og uhensigtsmæssigt, når han er i en større gruppe af børn. Drengen kommer ofte i klammeri med nogle af de andre børn, som han skal i børnehaveklasse med. Han har derfor behov for en særlig opmærksomhed fra de voksnes side, men dog ikke i en grad, der berettiger ekstra støtte. Moderen mener ikke, at drengen har vanskeligheder, men at han ”opfører sig som andre børn”.

Efter reglerne
Det er af væsentlig betydning for klassedannelsen og for, at skolen kan tilrettelægge sit arbejde med drengen, at skolen får oplysninger om hans særlige behov. Børnehaven kan af egen drift oplyse skolen om den støtte, drengen har fået i børnehaven. Hvis børnehaven ikke videregiver oplysningerne af egen drift, kan skolen anmode om at få dem. I dette tilfælde skal børnehaven give oplysningerne til skolen, fordi reglerne giver lov til at videregive dem, og fordi oplysningerne har væsentlig betydning.

Det forventes herudover
At skolen eller børnehaven forklarer moderen om behovet for, at skolen får oplysninger om drengen. Måske kan oplysningerne også gives videre under en samtale, hvor børnehaven sammen med moderen orienterer skolen om drengens behov.