Videregivelse af oplysninger - eksempel 2

PPR giver børnehaven råd og vejledning om den pædagogiske indsats i forhold til et barn

  • Videregivelse inden for samme forvaltningsmyndighed.
  • Oplysninger af betydning for arbejdet.


Problemstilling
En kommunal børnehave har med forældrenes accept indstillet en 4-årig pige til undersøgelse på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
Børnehaven har iagttaget, at pigen har svært ved at koncentrere sig.
En psykolog undersøger pigen og meddeler forældrene resultaterne af undersøgelsen. Psykologen fortæller også forældrene, hvilken rådgivning PPR vil give børnehaven om den pædagogiske indsats fremover.

Efter reglerne
PPR kan af egen drift videregive alle oplysninger af betydning til børnehaven:
Resultaterne af undersøgelserne, forældrenes reaktioner og
rådgivningen om den konkrete pædagogiske indsats. PPR og børnehaven kan drøfte, om der er behov for at rådgive forældrene om en indsats i hjemmet.

Det forventes herudover
At PPR og børnehaven drøfter, om det (i det konkrete tilfælde) er hensigtsmæssigt at lade forældrene deltage, når børnehaven skal modtage rådgivningen om den pædagogiske indsats. Hvis forældrene ikke deltager i mødet, skal de i stedet orienteres om hvilke oplysninger, der vil blive givet videre.