Videregivelse inden for samme myndighed

Svendborg Kommune er en enhedsforvaltning. Det betyder, at medarbejdere indenfor kommunen kan/skal udveksle oplysninger på tværs af forvaltningsgrænser, når det er relevant for den, der modtager/indhenter oplysningerne. I Svendborg Kommune er den kommunale organisation delt op i direktørområder, hvilket kan sidestilles med forvaltninger.

Familieafdelingen er i Svendborg Kommune organiseret under direktørområdet Børn og Unge.

Langt hovedparten af kommunens afdelinger og institutioner er omfattet af enhedsforvaltningen dvs. omfattet af samme myndighed. F.eks. kommunale daginstitutioner, dagplejen og administrationen.

Derimod er kommunens folkeskoler og de selvejende institutioner ikke omfattet af den kommunale enhedsforvaltning. Videregivelse af oplysninger mellem f.eks. en folkeskole og administrationen vil således være videregivelse af oplysninger mellem myndigheder. Hvorvidt der må videregives oplysninger mellem myndigheder er beskrevet i næste afsnit.

Videregivelse/indhentelse af oplysninger indenfor samme myndighed kan således ske, såfremt det er relevant. Den eneste undtagelse er indhentelse af fortrolige oplysninger i ansøgningssager.
I disse sager skal ansøgeren som hovedregel anmodes om skriftligt samtykke for indhentelse af fortrolige oplysninger fra andre direktørområder.

Alle skal tilstræbe at få forældrenes samtykke til, at der udveksles oplysninger, som er nødvendige for den enkelte professionelle medarbejder, for at pågældende kan udføre sit arbejde med barnet på den mest hensigtsmæssige måde.