Videregivelse af oplysninger - eksempel 1

Familieafdelingen oplyser børnehaven om, at en mor og hendes børn opholder sig på en døgninstitution

  • Videregivelse af oplysninger inden for samme forvaltningsmyndighed.
  • Oplysninger af betydning for arbejdet.


Problemstilling
En tosproget mor med to små børn henvender sig i Familieafdelingen.
Hun og børnene er igen blevet udsat for alvorlig vold. Moderen vil ikke tilbage til hjemmet. Familieafdelingen får kontakt til et krisecenter, hvor mor og børn modtages. Af hensyn til deres sikkerhed aftales det med krisecentret, at børnene foreløbigt ikke skal i deres sædvanlige børnehave (kommunal). Moderen taler ikke dansk.

Efter reglerne
Familieafdelingen kan af egen drift meddele børnehaven, at børnene foreløbigt ikke møder frem som følge af problemerne i familien, fordi oplysningerne er af betydning for børnehavens arbejde. Når der er truffet beslutninger om børnenes fremtid, kan Familieafdelingen på samme måde orientere børnehaven.

Det forventes herudover 

At moderen orienteres om, at børnehaven får oplysningerne