Mistænkt medarbejder

Det vigtige

  • Kontakt din leder
  • Kontakt din fagforening 

 

Mistænkt medarbejder - hvad kan du gøre?

  • Din leder skal fortælle dig om mistanken, lige så snart den opstår.
  • Accepter at du bliver fritaget for tjeneste, så længe undersøgelse af forholdene står på. Drøft med lederen, hvad lederen vil sige til dine kollegaer
  • Du vil blive indkaldt til en tjenstlig samtale, hvor der vil blive skrevet referat. Dette skal lederen gøre, for at kunne dokumentere at vedkommende har handlet.
  • Kontakt din fagforening med det samme og bed om, at en bisidder deltager ved den tjenstlige samtale. Er du ikke medlem af en fagforening, så find en person i din omgangskreds som du kan være fortrolig med, som kan være din bisidder.
  • Sig ja tak til psykologhjælp. Det kan være et meget stort pres at være under mistanke for noget så alvorligt.
  • Fortæl hvordan din opfattelse af situationen er til den tjenstlige samtale
  • Resulterer sagsforløbet i at du meldes til politiet, skal du vide at du har ret til ikke at udtale dig
  • Du har ret til en advokat – enten en du kender, eller du kan bede om at få en advokat beskikket