Medarbejder - mistanke om vold eller seksuelt overgreb

Det vigtige

 • Nedskriv mistanken
 • Henvend dig til lederen
 • Aftal videre forløb 

 

Fremgangsmåde ved mistanke om vold eller seksuelt overgreb

For medarbejdere der har en mistanke om, at et barn/en ung kan have været udsat for grænseoverskridende handlinger af seksuelt, fysisk og/eller psykisk karakter fra en voksen eller andet barn/en ung, vil fremgangsmåde være:

 1. Nedskriv/formuler mistanken med dine egne ord:
  • Hvor var barnet, hvor var du?
  • Hvilken situation så du faktisk?
  • Hvad skete der videre? (f.eks. reaktioner på at barnet så dig, f.eks. reaktioner på hvad du sagde … og hvad sagde du faktisk?).
  • Hvilke signaler viser barnet?
 2. Tid – sted – klokkeslæt, hvorfor var du der, hvor du var?  Så har du din første nedskrivning af situationen. Den kan du få brug for, hvis situationen udvikler sig eller hvis der opstår andre episoder senere.
 3. Henvend dig øjeblikkeligt til nærmeste leder, og aftal dér videre procedure.
 4. Husk at hvis mistanken retter sig mod en af forældrene, må forældrene ikke orienteres om mistanken/underretningen.