Medarbejder - bekymring om vold eller seksuelt overgreb

 • Skærpet observation
 • Nedskriv dine bekymringer
 • Drøftelse og sparring
 • Aftale om videre forløb 

Fremgangsmåde ved bekymring om vold eller seksuelt overgreb

For medarbejdere der har en oplevelse af, at et barn/en ung ikke trives og noget er galt, vil fremgangsmåde være:
 

Skærpet observation af barnet/den unge i en tidsbestemt periode.

 1. Nedskriv observationen med tid, sted og klokkeslæt
 2. Del bekymring/ny viden med kollega og leder
 3. Beslut det videre forløb
 • evt. flere observationer, hvis man stadigvæk er usikker
 • Søge sparring i dit team
 • Lederen påtager sig at gå videre med bekymringen
 1. Aftal hvordan barnet/den unge støttes her og nu (skærpet omsorgsfokus hvem gør hvad, hvornår og hvordan)
 2. Aftal med lederen hvordan forældrene inddrages og/eller informeres.