Er du medarbejder

Som medarbejder i Svendborg Kommune har du en særlig forpligtigelse til at være opmærksom på børn og unges trivsel.

Hvis du får mistanke om at et barn bliver omsorgssvigtet eller at et barn af andre årsager har behov for særlig støtte, skal du handle hurtigt og vide hvad der er dit ansvar.