Retningslinier for samvær med børn

Baggrund

Der er fra medarbejdere - hovedsageligt mandlige – udtrykt bekymring for, om deres handlinger og adfærd i forhold til børn vil kunne give anledning til mistanke om seksuelt overgreb.

Hvad enten medarbejderen bliver udsat for en konkret mistanke eller går med en underliggende bekymring, er dette en unødig psykisk belastning for den enkelte medarbejder.