Leder - Mistanke om vold eller seksuelt overgreb

 • Nedskriv mistanken (læs evt. om diffus mistanke)
 • Ved tvivl søg sparring
  • SISO Hotline 20 77 11 20
  • Børn og Unge Familieafdelingen telefon 62 23 46 00
  • Skoleafdelingen samt Sekretariat og Dagtilbud telefon 62 23 45 05
  • PPR – psykolog telefon 62 23 45 45
 • Beslut det videre forløb internt i huset
 • Kontakt evt. ledelsen
 • Skærpet omsorgsfokus på barnet.   

 

Fremgangsmåde ved mistanke om vold eller seksuelt overgreb

For ledere der har en mistanke om, at et barn/en ung kan have været udsat for grænseoverskridende handlinger af seksuelt, fysisk og/eller psykisk karakter fra en voksen eller andet barn/en ung, vil fremgangsmåde være:
 

 1. Nedskriv/formuler mistanken på baggrund af konkrete observationer (signaler), barnets eget udsagn eller oplysninger man har fået på anden vis med tid, sted og klokkeslæt.
 2. Ved tvivl om det du ser og behov for refleksion kontakt:
  • SISO Hotline telefon 20 77 11 20
  • Familieafdelingen telefon 62 23 46 00
  • Skoleafdelingen samt Sekretariat og Dagtilbud telefon 62 23 45 05
  • Psykologerne ved PPR telefon 62 23 45 45​ 
 3. ​Hvis din mistanke bliver bestyrket, så
  • Overvej hvordan du vil inddrage personalegruppen med hensyn til information og behov for at vende situationen
  • Overvej hvordan forældrene inddrages og/eller informeres
  • Udarbejd underretning til Familieafdelingens sagsbehandler
 4. Husk at hvis mistanken retter sig mod en af forældrene, må forældrene ikke orienteres om mistanken/underretningen.
 5. I særligt alvorlige tilfælde kontaktes fagchefen på området og drøft/informer om situationen
  - Skolechef
  - Dagtilbudschef
  - Chef for Afdelingen for Børn og Unge med Særlige Behov