Medarbejder - konkret viden om vold eller seksuelt overgreb

Det vigtige

 • Nedskriv den konkrete viden
 • Henvend dig til lederen
 • Aftal videre procedure
  • Underretning?
  • Anmeldelse?
 • Aftal videre procedure internt i huset 

 

Fremgangsmåde ved konkret viden om vold eller seksuelt overgreb

For medarbejdere der har konkret viden om at et barn/en ung er udsat for konkrete grænseoverskridende handlinger af seksuelt, fysisk og psykisk karakter fra en voksne eller andet barn/en ung, vil fremgangsmåden være:
 

 1. Nedskriv den konkrete situation med dine egne ord:
  • Tid – sted – klokkeslæt, hvorfor var du der, hvor du var?
  • Hvilken situation så/hørte du faktisk?
   • Beskriv hvilken situation det var – f.eks. hvem var til stede
   • Skriv ordret ned hvad barnet/den unge siger
  • Hvor var barnet, hvor var du?
  • Hvad skete der videre? (f.eks. reaktioner på at barnet så dig, f.eks. reaktioner på hvad du sagde … og hvad sagde du faktisk?).
  • hvilke signaler viser barnet?
  • Du skal også skrive ned, hvilke spørgsmål, du har stillet til barnet ordret.
    
 2. Henvend dig straks til din leder og aftal nærmere
  • Aftal hvem der underretter de sociale myndigheder, som i Svendborg Kommune er Familieafdelingen telefon 6223 4600
  • Aftal om der umiddelbart er grundlag for en politianmeldelse, og hvem der anmelder.
 3. Aftal den videre procedure internt i huset
  • hvem der informerer forældrene, medarbejdere og andre om situationen
  • husk at hvis den konkrete viden retter sig mod en af forældrene, må forældrene ikke orienteres.
  • Aftal om hvem der taler med barnet/den unge, hvis barnet/den unge kommer hos jer i morgen.
  • Aftal hvordan barnet/den unge støttes her og nu (skærpet omsorgsfokus hvem gør hvad, hvornår og hvordan).
    
 4. Hvis det ikke er muligt at træffe en relevant leder, skal du straks
  • underrette og inddrage Familieafdelingens vagt i, hvad næste sagsskridt skal være også inden du inddrager forældrene.
  • Familieafdelingens vagt træffer du inden for almindelig kontortid på telefon 6223 4600
  • Udenfor kontortid ringer du til Fyns Politi, telefon 114, som har forbindelse til vagten.