Er du medarbejder i Familieafdelingen

Handleguiden – Beredskabsplanen indeholder en beskrivelse af hvad der videre sker i Familieafdelingen, når der modtages en underretning om vold eller overgreb

Det er primært tænkt som en guide til Familieafdelingens medarbejdere, men det kan også anbefales, at du læser den, hvis du som leder eller medarbejder har lavet en underretning til Familieafdelingen, der omhandler viden om vold eller overgreb overfor et barn eller en ung under 18 år.

Beskrivelsen har til formål at sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, hvor der er viden om elle mistanke om seksuelle overgreb eller fysisk/psykisk vold mod børn.

Sager af denne karakter er komplekse. Der kan komme mange følelser, holdninger og normer i spil.

Sagsbehandlerens opgave er at skabe ro og overblik og træffe beslutninger, bl.a. om der skal ske politianmeldelse. Familieafdelingens ledelse er altid informeret og involveret i vurderinger og afgørelser omkring børn og unge, hvor der er viden eller mistanke om vold og overgreb.
Handleguiden – beredskabsplanen indeholder også en beskrivelse af hvordan samarbejdet er mellem Familieafdelingen, Politiet, sundhedsmyndighederne og Børnehuset i Region Syddanmark i sager om vold og overgreb på børn og unge. 

Hvad sker der videre i Familieafdelingen ved vold og overgreb