Mangfoldige læringsmiljøer

I Svendborg Kommune har vi høje forventninger til vores skoler. Både til elever, personale, ledelse og forældre. Vi har rigtig gode skoler i Svendborg, der gør et fremragende arbejde, men det er et grundvilkår, at når det gælder arbejdet med børn og unge, så kommer vi aldrig helt i mål. Vi må altid stå på tæer og være optaget af fortsat udvikling.

Derfor har Børne- og Ungeudvalget vedtaget en overordnet ramme for arbejdet på 0 til 18 års området, der hedder mangfoldige læringsmiljøer. 

I bilagssektionen finder du yderligere information og uddybende materiale om mangfoldige læringsmiljøer.