Ledelsesgrundlag

Skoleledelse er gennem de senere år kommet i fokus som én af de væsentligste dimensioner i den fortsatte udvikling og forbedring af folkeskolen. Derfor er vi i Svendborg Kommune bevidste om betydningen af at skabe et godt grundlag for ledelsespraksis på alle niveauer i skolens pædagogiske processer. 

Ledelsesgrundlaget for skoleområdet har et værdibaseret afsæt, der sigter på at fremme de værdier og målsætninger, der er af betydning i Svendborg Kommune og i samfundet generelt. Afsættet er skabt gennem dialogprocesser, der henter inspiration i lovgivning og politik, en fælles tilgang til ledelse inspireret af et systemisk perspektiv samt videnskabelig viden om skoleledelse.