Elev der rækker hånden op

En fælles tilgang til bekymrende skolefravær

I Svendborg Kommune er vi optaget af at udvikle mangfoldige læringsmiljøer, og vi er optaget af, at børn og unge skal respekteres for det, de er, og det de kan. Derfor har vi ambitioner på alle børns vegne og høje forventninger til det, de kan og deres væsentlige bidrag til fællesskabet.

Vi arbejder for børns ret til et favnende dagtilbuds- og skoleliv, der har fokus på den enkeltes potentiale og progression samt trivsel, læring, udvikling og dannelse. Det forudsætter, at alle parter hele tiden arbejder på at skabe robuste læringsfællesskaber, der ser mangfoldighed og diversitet som en ressource.

Robuste og mangfoldige læringsmiljøer er grundlæggende elementer, når man vil forebygge skolefravær blandt børn og unge. At forbygge fravær er et væsentligt opmærksomhedspunkt, da det kan påvirke børn og unges emotionelle, sociale og faglige udvikling negativt. På kort sigt kan det føre til ringere skolepræstationer end forventet, færre oplevelser af mestring, stress, social isolation, familiespændinger og konflikter. På lang sigt kan det føre til frafald på ungdomsuddannelserne, manglende uddannelse, problemer med at få arbejde, økonomiske problemer, angst og depression, som kan føre til behov for behandling, indlæggelse og invalidering.

Uddannelse er en af de vigtigste faktorer ift. at bryde negativ social arv og modvirke mistrivsel, derfor er det absolut afgørende, at man kommer i skole, og at man kommer i skole hver dag!