Illustration Sciensstrategi
Illustration Sciensstrategi

Sciencestrategi for 0-18 år i Svendborg Kommune 2016-2019

Sciencestrategien:

Sciencestrategien er oprindeligt udarbejdet i 2013, men blev i foråret 2016 revideret af en arbejdsgruppe.

Udvalget for Børn og Unge blev på mødet 8. juni 2016 orienteret om den reviderede sciencestrategi og de enkelte justeringer og tilpasninger der er foretaget.

Sciencestrategien samler de nationale og kommunale mål for scienceområdet og anviser fem strategiske indsatsområder som pejlemærker i det videre udviklingsarbejde.