Formøde om dit byggeri

Det er vores erfaring, at en tidlig dialog om byggeprojekt giver en hurtigere, nemmere og bedre ansøgningsproces. Det gælder også, hvis du som borger selv ønsker at indsende en byggeansøgning.

Et formøde er et vejledende møde mellem dig som bygherre/din rådgiver og kommunen. Mødet finder sted inden byggeansøgningen udformes og byggeprojektet igangsættes.

Et formøde er en hjælp til at afdække og belyse så mange aspekter som muligt inden indsendelse af den endelige byggeansøgning. Her afklares rammerne for et byggeprojekt, samt hvilken dokumentation byggeansøgningen skal indeholde.

Som borger er du velkommen til selv at søge om byggetilladelse, men vi anbefaler generelt, at man som borger får en professionel rådgiver med på projektet.

Med god forberedelse kan vi sammen afklare mange forhold på et formøde. Hvis du som borger selv ønsker at stå for byggeansøgningen til dit byggeri, så bedes du inden formødet som minimum sende oplysninger om flg.:

  • Hvor du skal bygge?
  • Hvad du skal bygge?
  • Tegninger og skitser af byggeriet

Nederst på siden finder du link til en række foldere (midlertidigt utilgængelige) om byggeansøgninger for enfamilieshuse, sommerhuse, tilbygninger, carport, udhuse, drivhuse mm. Det vil være en fordel, hvis du har læst den relevante folder for dit byggeri, inden et formøde.

Ring eller skriv til os på 62 23 33 06 eller byg@svendborg.dk, hvis du ønsker et formøde. Vi gør venligst opmærksom på at formøder KUN afholdes ved forudgående aftale.