Varmekilder

VARMEPUMPE
En udendørs varmepumpeunit skal placeres mindst 2,5 meter fra skel mod nabo, sti og vej, hvis ikke anden afstand er krævet i en deklaration eller lokalplan for området.
Eventuel støj fra anlægget må ikke være til gene for naboen. Anlægget skal derfor overholde de gældende grænseværdier for støj.
På Energistyrelsens hjemmeside ligger en vejledning "Styr på støjen", der beskriver forskellige muligheder for opstilling af varmepumper. Her ligger også en "Støjberegner", som kan bruges til orientering om hensigtsmæssig placering af varmepumper.
 

PILLEFYR
Der skal søges om tilladelse til pillefyr, når de er større end 60 kW.
Hvis din ejendom ligger i et område, som er forsynet med fjernvarme eller naturgas, skal kommunen tage stilling til en dispensation fra en eventuel tilslutningspligt.
En skorsten skal placeres mindst 2,5 meter fra skel mod nabo, sti og vej, hvis ikke anden afstand er krævet i en deklaration eller lokalplan for området.
Pillefyret skal tilmeldes en skorstensfejer, og der er visse krav til oplag af træpiller og indretning af fyrrum.
 

MASSEOVN
Anlægget skal tilmeldes en skorstensfejer og leve op til bygningsreglementets krav om masseovne.


NATURGAS
Du skal ikke ansøge om at skifte til naturgas, men du skal dog anmelde det. Brug blanketten til højre.
Hvis du skifter til naturgas fra en olietank, skal du huske at sløjfe olietanken og melde det til kommunen. Du kan bruge den samme blanket, som bruges at anmelde, at du er gået over til naturgas.
Hvis din ejendom fremover kun bliver varmet op med naturgas, skal du sørge for at give besked til skorstensfejeren.