Byggesagsgebyr

Du skal betale et gebyr for at få din sag behandlet. Du betaler pr. medgået tid.

Prisen for at få en byggetilladelse eller anden godkendelse efter bygningsreglementet afhænger af, hvor mange timer der skal bruges på at behandle den enkelte ansøgning.

Der er derfor penge at spare ved at lave gode og fyldestgørende ansøgninger, så kommunen ikke skal bruge tid på at rykke for manglende information. På samme måde bliver prisen lavere, hvis man holder sig inden for byggeretten, så der ikke skal søges om dispensation, laves nabohøringer eller gennemføres andre tidskrævende processer.

Timesatsen er i Svendborg Kommune fastsat til 750 kr.

For at alle kan komme godt i gang med deres byggeprojekt tilbyder Svendborg Kommune et gratis formøde for både private og professionelle ansøgere.

Du kan læse mere om gebyrbestemmelserne for byggesagsbehandling i bilaget herunder.