Byggeri på landet

Landzonetilladelse

Hvis din ejendom ligger i landzone og du ønsker at udstykke, at bygge nyt eller ændre anvendelse af en bygning eller et areal, så skal du i de fleste tilfælde søge en landzonetilladelse.

Du kan sende os en ansøgning om landzonetilladelse via selvbetjeningsløsningen, som du finder øverst i højre side. Du skal i selvbetjeningsløsningen anvende aktiviteten planmæssig forespørgsel.

Andre tilladelser

Du skal være opmærksom på, at de fleste projekter også kræver tilladelse efter anden lovgivning, f.eks.:

  • Byggeloven
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Miljøbeskyttelsesloven
  • Fredningskendelser

Du må ikke påbegynde dit projekt før alle tilladelser er på plads.

Vi har i øjeblikket en sagsbehandlingstid på landzonesager på ca. 12 uger.