Byggeri på landet

Landzonetilladelse

Hvis din ejendom ligger i landzone og du ønsker at udstykke, at bygge nyt eller ændre anvendelse af en bygning eller et areal, så skal du i de fleste tilfælde søge en landzonetilladelse.

Vi har lavet en vejledning, som du finder nederst på siden.

Her kan du læse om hvilke projekter, der kræver landzonetilladelse og hvad du kan forvente at få tilladelse til i landzone. Du kan også læse om, hvordan du søger, og hvordan proceduren er for behandling af sagen.

Du kan sende os en ansøgning om landzonetilladelse via selvbetjeningsløsningen, som du finder øverst i højre side. Du skal i selvbetjeningsløsningen anvende aktiviteten planmæssig forespørgsel.

Andre tilladelser

Du skal være opmærksom på, at de fleste projekter også kræver tilladelse efter anden lovgivning, f.eks.:

  • Byggeloven
  • Naturbeskyttelsesloven
  • Miljøbeskyttelsesloven
  • Fredningskendelser

Du må ikke påbegynde dit projekt før alle tilladelser er på plads.

Vi har i øjeblikket en sagsbehandlingstid på landzonesager på ca. 12 uger.