Sådan får du hurtigt en byggetilladelse

Hvis din byggeansøgning er fuldt oplyst ved indsendelsen, vil den blive lagt i ”hurtig bunken”

Sagsbehandlingstiden kan variere fra 4-5 uger.

Hvad er bygningsreglementets krav til ansøgningsmateriale jf. BR18 kap.1 §10 (fuldt oplyst):

Link: http://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/Krav

En hurtig sagsbehandling er endvidere betinget af:

  • At ansøgningen er udfyldt korrekt
  • ”ikke” skal i intern høring (jordforurening af grund, vurdering af overfladevandsafledning, kulturmiljøer eller naturbeskyttelse eller lignende)
  • Overholder en eventuel gældende lokalplan eller kommuneplan
  • Overholder byggeretten i BR18 kap. 8 og kap. 20 link: http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/08/Krav
  • Ikke kræver tilladelse fra anden myndighed (eksempelvis kystdirektoratet)
  • Ikke er en lovliggørelsessag

OBS! Husk at du kan bestille et forhåndsmøde med en sagsbehandler inden indsendelse af byggeansøgning. (se yderligere her om) link: Formøde om dit byggeri