Erhverv i egen bolig

Du må gerne drive ”Liberalt erhverv” i en del af din bolig, også i et almindeligt boligområde.

Liberale erhverv er f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed, dagpleje og lignende.

Det forudsættes at boligen fortsat har status som bolig, og overvejende anvendes til bolig. At erhvervet udøves af beboeren uden fremmed medhjælp. Og at ejendommen og kvarterets præg af boligområde ikke ændres. Det betyder bl.a. at skiltning skal være diskret.

Etablering af liberale erhverv kan udføres uden byggetilladelse.