Kortere svarfrister i byggesager

Information om kortere svarfrister i byggesager

Vi arbejder ihærdigt på at forkorte den tid der går, fra vi modtager en byggeansøgning, til vi træffer en afgørelse.

I den forbindelse har vi valgt at forkorte vores svarfrist, når der mangler materiale i en sag. Det betyder konkret, at man som ansøger nu kun har én uge til at sende os det manglende materiale. Ellers vil sagen blive afvist. Det er en væsentlig skærpelse i forhold til tidligere, hvor vi gav fire uger.

Vi har også valgt at orientere bygherre, når vi sender breve ud med ønske om yderligere materiale eller afviser en sag. Baggrunden er et ønske om at holde bygherre bedst muligt orienteret, når sagen ikke går, som den pågældende forventer.