Du skal underrette

Bekymringsbarometret søjle 4-5:

Du skal underrette når et barn eller en ung er udsat for langvarig og tung belastning og udviser tydelige tegn på at noget er galt eller udviser signaler på alvorlig mistrivsel. Brug bekymringsbarometret til at afdække om du skal underrette – her er der i søjle 4 og 5 eksempler på underretningspligtige signaler hos barnet eller den unge og på bekymrende reducerede forældreressourcer
Skriftlige underretninger sendes til Familieafdelingen, Centrumpladsen 7, 2. sal, 5700 Svendborg eller pr. mail til familieafdelingen@svendborg.dk

Underretninger ved viden om eller konkret mistanke om vold eller overgreb
 

Når du bliver bekendt med, at børn udsættes for vold, fysisk eller psykisk mishandling og seksuelle overgreb skal du altid underrette straks.

Her skal du straks samme dag underrette og inddrage Familieafdelingens vagt i, hvad næste sagsskridt skal være.

Ved viden eller konkret mistanke om vold eller overgreb på et barn eller ung fra forældres eller andre nærtstående, må du ikke orientere forældrene.

Det er Familieafdelingen, der tager stilling til om der skal ske politianmeldelse, når der er tale om viden om eller konkret mistanke om vold eller overgreb fra forældre eller andre nærtstående.

Familieafdelingens vagt træffer du indenfor almindelig kontortid på telefon 62 23 46 00.

Udenfor kontortid ringer du til Fyns Politi, telefon 114, som har forbindelse til Familieafdelingens vagtordning.

Skriftlige underretninger om viden eller konkret mistanke om vold sendes til Familieafdelingen, Centrumpladsen 7, 2. , 5700 Svendborg eller pr. mail til familieafdelingen@svendborg.dk 

Vil du læse nærmere om, hvad der sker videre i Familieafdelingen, når du har underrettet om viden eller konkret mistanke om vold eller overgreb fra forældre eller andre nærtstående, så se siden Hvad sker der i Familieafdelingen.