Underretning til Ankestyrelsen

Hvis du har foretaget en underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen gør nok, har du mulighed for at underrette til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal sikre barnets retssikkerhed og undersøge om kommunens indsats er tilstrækkelig. Ankestyrelsens hjemmeside er www.ast.dk.

Er du medarbejder ved Svendborg Kommune er du velkommen til at drøfte muligheden for underretning til Ankestyrelsen med din leder.