Du skal ikke underrette

Bekymringsbarometret søjle 1-2:
Du kan hjælpe til kontakt til Familieafdelingen, hvis forældrene eller barnet selv udtrykker behov for det. (Retssikkerhedsloven § 5).