Du kan underrette

Bekymringsbarometret søjle 3 :
Når det igennem en periode er observeret, at barnet ikke udvikler sig aldersvarende og når der er tegn på mistrivsel. Hvis barnet ændrer adfærd, som er bekymrende i forhold til dets udvikling, og hvis barnet er fysisk forsømt.

Husk at inddrage forældrene i dine observationer i det løbende samarbejde.
Hvis forældrene er indstillet på hjælp til at forandre forholdene, skal du ikke underrette, men aftale et møde med sagsbehandleren på institutionen eller fremlægge det for den Tværfaglige Gruppe.

Se nærmere om dialogbaserede underretninger.

Du afklarer, om der er en sag i Familieafdelingen ved at spørge forældrene eller ved at få samtykke af forældrene til at undersøge om, der er en verserende sag ved at kontakte
Familieafdelingens hovednummer 62 23 46 00.