Hvordan skal du undgå mistanken

Beføling – berøring på intime steder er etisk og moralsk ikke tilladt - og dybt krænkende for et barn.

Det er vigtigt:

  • at finde denne grænse i det pædagogiske arbejde, hvor du er tæt på børn og i daglig kropskontakt med dem,
  • at vide at barnet har brug for den tætte fysiske kropskontakt, så som tumlelege, trøst, bleskifte og toiletbesøg,
  • at respektere barnets grænser og reaktioner, stop omgående, hvis et barn føler ubehag. Fravælg i legen altid de intime opholdssteder.