Forventninger til medarbejderne

  • Medarbejderne skal være med til at afværge situationer, der kan give anledning til, at en kollega uberettiget bliver mistænkt for seksuelt overgreb.
  • Medarbejderne skal informere hinanden og forældrene om oplevelser med børnene, som kan misforstås / mistolkes i seksuel retning.        

Medarbejderne er medansvarlige for, at den pædagogiske praksis bærer præg af åbenhed og gennemsigtighed