Hvis du som medarbejder er utryg ved skiftesituationer og anden fysisk kontakt

Italesæt bekymringen, vis åbenhed og drøft forholdet med din kollega eller leder.
Hvis et barn viser ubehag ved en bestemt voksen, så respekter barnets grænser og lad en kollega tage over.

Har du en mistanke om, at et barn er udsat for krænkelser:

  • Tag altid din bekymring alvorligt og kontakt kollegaer og leder omgående, så der kan foranlediges et videre forløb og handling – se handleplan
  • Hvis en forældre henvender sig til dig om en mistanke, så tag henvendelsen dybt alvorligt og forsikrer forældrene om, at vi i institutionen vil undersøge sagen nærmere. MEN - afbryd samtalen, når du kort har hørt om mistanken, og fortæl, at du vil have din leder eller en kollega med i det videre forløb. Så: vær altid to ansatte.
  • Du skal blande dig i andres arbejde, hvis du oplever en kollega ofte søger afsides liggende rum med et barn eller en gruppe.
  • Du skal blande dig i andres arbejde, hvis du selv berøres af en kollegas leg med børnene, og hvor du oplever en grænse bliver overskredet.