Forebyggelse

Det er lederen, der har det overordnede ansvar for at lægge rammerne for arbejdet og udvikle pædagogikken og etikken.

Lederen er ansvarlig for at sikre en dialog og åben kultur omkring emnet,
så medarbejdere og forældre føler sig trygge ved at drøfte iagttagelser, der vækker undren.

Det er vigtigt, at leder og medarbejdere har fokus på særlige forhold, der kan give anledning til mistanke. Derfor bør man forholde sig til:

  • Om medarbejdere tager alene på tur med børn.
  • Om medarbejdere er alene med børn i afsidesliggende rum.
  • Om medarbejdere er alene med børn på områder af legepladsen, som ikke umiddelbart er synlige for alle.
  • Den fysiske omsorg for børnene (forskellen på at give knus og kysse børn).
  • Om børn må være nøgne i skolen / dagtilbuddet.


Lederen er ansvarlig for, at personalet - som minimum - drøfter ovennævnte forhold på personalemøde(r) og hvordan man vil forebygge seksuelt overgreb eller blot, at mistanken opstår.