Børns behov for omsorg

Som medarbejder i det pædagogiske arbejde kommer du ofte tæt på det enkelte barns privatsfære. Som medarbejder er det vigtigt at respektere barnets grænser.
 
Samtidigt skal det også pointeres, at medarbejderen ikke må distancere sig fra barnet og dets behov for omsorg af frygt for at blive anklaget for at overskride barnets private grænser.

Det er specielt vigtigt at understrege, at frygten for en anklage om seksuelt overgreb eller blot mistanken ikke må resultere i, at man indfører en kønsopdelt arbejdsfordeling, hvor mændene for eksempel ikke må skifte ble eller må være alene med børnene.