Medarbejderens adfærd

Som medarbejder skal man være bevidst om forskellige normer i familierne / deres kulturer og respektere grænser i samværet med børnene.

Som medarbejder er man fagperson – og ikke privat.

Medarbejderen har derfor ansvaret for, at der er tale om en professionel relation, hvilket skal afspejles i medarbejderens sprog, kropslige udtryk og handlinger.