Fejringen af det frivillige sociale område udskydes, men FrivilligSocialPrisen og RespektPrisen skal overrækkes

Fejringen af det frivillige sociale område i Skårup Kultur- og Idrætscenter den 24. november 2021 udskydes. Social- og Sundhedsudvalget har truffet beslutningen grundet corona-situationen. FrivilligSocialPrisen og RespektPrisen skal stadig overrækkes, og derfor har udvalget besluttet, at den 24. november kl. 18 overrækkes priserne ved en mindre begivenhed i Byrådssalen. Her overrækker Handicaprådet også deres Handicappris.

Hanne Klit, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune, er ked af, at fejringen udskydes og siger:

- I udvalget har vi glædet os til at fejre og takke alle de frivillige for det uvurderlige arbejde, de laver i foreningerne. Ikke mindst nu, hvor behovene for deres tilbud er større end nogensinde. Vi ved, at foreningerne er mærket af den lange periode, hvor intet har været som det plejer. Vi har alle brug for den fantastiske synergi, der opstår, når så mange gode kræfter og ildsjæle er samlet. Vi må dog vente med fejringen, men overrækker nu de to priser til prismodtagerne. Der er kommet mange fine indstillinger på kandidater til priserne.

Frem til den 3. oktober har alle haft mulighed for at indstille kandidater til FrivilligSocialPrisen og RespektPrisen. Seks kandidater er blevet indstillet til FrivilligSocialPrisen og ni til RespektPrisen. Prisudvalget, der består af repræsentanter fra Svendborg Frivilligråd, Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg, Social- og Sundhedsudvalget og Svendborg Kommune, har udpeget de to modtagere af priserne med udgangspunkt i et rigtig stærkt felt af kandidater.

Indstillet til FrivilligSocialPrisen:

 • Besøgstjenesten, Røde Kors i Svendborg
 • BK Stjernen
 • Fibro Netværk Sydfyn
 • Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg
 • Hovborg Lejren
 • Mentornetværk Svendborg

Indstillet til RespektPrisen:

 • Annette Brink Nielsen fra Venligboernes Gratisbutik
 • Carsten Thrane fra BK Stjernen
 • Hartvig Findorf fra Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer
 • Ingeborg Alslev fra Ældre Sagen Egebjerg
 • Karen Strandhave fra Ældre Sagen Egebjerg mm.
 • Kenneth Mose Hansen fra Plejehjemsbeat
 • Ketty Hansen fra Medborger Caféen mm.
 • Lissen Branth fra Røde Kors i Svendborg
 • Lone Steenskjold fra Onsdagscafeen i Det Røde Hus

Yderligere oplysninger:

 • Hanne Klit, formand for Social- og Sundhedsudvalget, mobil 24 96 91 41
 • Anne Højmark, sundhedschef, telefon 62 23 40 26