Støtte til frivilligt socialt arbejde

Der kan ydes tilskud til frivillige sociale aktiviteter indenfor hele det sociale område. Det vil sige både til aktiviteterne for:

 • Børn, unge og voksne
 • Personer med handicap
 • Flygtninge
 • Misbrugere
 • Udstødte mv.

Hvem kan søge:

 • Foreninger og organisationer inden for det sociale, kulturelle og sundhedsmæssige område
   
 • En kreds af enkeltpersoner i forbindelse med konkrete initiativer og aktiviteter

Kriterier for tildeling af støtte:

 • Der kan ydes tilskud til frivillige sociale aktiviteter inden for hele det sociale område . Det vil sige både til aktiviteter for børn, unge og voksne samt for personer med handicap, flygtninge, misbrugere, udstødte m.v.
   
 • Der kan endvidere søges tilskud til sundhedsfremmende aktiviteter og til aktiviteter til forebyggelse af ensomhed. 
   
 • § 18-midlerne er målrettet støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige. Dog kan der gives støtte til at lønne personale, der organiserer og koordinerer den frivillige indsats.
   
 • Aktiviteten skal være lokalt forankret og overvejende komme kommunens borgere til gode. Aktiviteter, der går på tværs af kommunerne, kan understøttes, såfremt det i større omfang kommer borgere i Svendborg Kommune til gode.
   
 • Der gives ikke støtte til aktiviteter, der bringes til udførelse af enkeltpersoner.
   
 • 10% af de samlede § 18-midler til udlodning kan øremærkes nytænkning og udvikling på området, herunder aktiviteter i samarbejde mellem kommune og foreninger i et partnerskab, eventuelt i form af flerårige aftaler.

Indhentelse af børneattest:

Foreninger, selvejende institutioner og andre, der arbejder inden for Servicelovens område (det sociale område), skal indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år.

Fra 1. januar 2018 skal frivillige sociale organisationer og foreninger, som modtager tilskud fra ansøgningspuljer eller driftstilskud fra Børne- og Socialministeriets område ligeledes indhente børneattest på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år.

Det er bestyrelsen eller ledelsen i jeres forening, der har ansvaret for at indhente børneattester. Læs mere om dette her