Illustration til ofte stillede spørgsmål ifm. ansøgning om støtte, jf. Servicelovens §18
Illustration til ofte stillede spørgsmål ifm. ansøgning om støtte, jf. Servicelovens §18

FAQ: Ofte stillede spørgsmål ifm. ansøgning om støtte, jf. Servicelovens §18

Hvilke punkter skal besvares/udfyldes i ansøgningen?

Nedenfor er oplistet de punkter, som er indeholdt i det elektroniske ansøgningsskema til puljen vedrørende frivilligt socialt arbejde.

Oplysninger om ansøger

 • E-mail

 • Adresse

 • Foreningens navn

 • CVR nr.

 • Kontaktperson

 • Telefon/Mobil

 • Er foreningen medlem af en hovedorganisation eller landssammenslutning – hvis ja, hvilken

Oplysninger om projektet

 • Kort beskrivelse af, hvad det er, der søges støtte til

 • Projektets formål

 • Projektets målgruppe

 • Projektets indhold (mulighed for at vedlægge længere beskrivelser som et bilag til ansøgningen)

 • Er projektet løbende/flerårigt – hvis ja, forventet varighed og evt. status/erfaringer

 • Hvordan er projektet organiseret - hvem er evt. samarbejdspartnere, er aktiviteten åben for alle osv.

 • Ansøgt beløb

 • Totalbudget for projektet

 • Specifikation af budget

 • Forventet formue ved årets udgang (seneste årsregnskab vedlægges)

 • Er der tidligere ydet støtte fra Svendborg Kommune – hvis ja, hvad er støtten ydet til, hvor meget og hvornår

 • Er der søgt om midler til projektet andre steder – hvis ja, hvor og hvor meget

 • Registrerings- og kontonummer (foreningens – benyttes til udbetaling af tilskud)

 • Supplerende oplysninger

 • Vedrører projektet børn og unge under 15 år? - Hvis ja, er der indhentet børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år?

Hvordan printer jeg min ansøgning ud?

Når du har afsendt din ansøgning, er det efterfølgende muligt at logge ind på puljecentret igen – https://puljer-svendborg.emply.net/career. Under afsnittet ”søgte puljer” kan du åbne/se din ansøgning. Denne åbnes som en PDF-fil, som du kan udskrive.

Kan jeg rette /tilføje noget i min ansøgning?

Du har mulighed for at rette/ændre/tilføje i din ansøgning helt frem til ansøgningsfristens udløb. Log ind på puljecentret - https://puljer-svendborg.emply.net/career. Her kan du åbne din ansøgning og tilføje/ændre i den helt frem til ansøgningsfristens udløb.

Hvad gør jeg, hvis vi er en nystartet forening, og vi derfor ikke har et regnskab vi kan vedlægge?

Hvis I er en nystartet forening, kan I notere dette på et dokument, som I vedlægger jeres ansøgning i stedet for seneste årsregnskab.

Vi har tidligere på året indsendt vores regnskab til jer – skal det så vedlægges igen?

Hvis I har modtaget tilskud fra puljen tidligere, og I derfor allerede har indsendt jeres seneste årsregnskab, kan I nøjes med at notere dette på et dokument, som I vedlægger jeres ansøgning i stedet for regnskabet.

Hvornår udbetales tilskuddet, hvis vi er så heldige at få bevilget støtte til vores forening?

De bevilgede tilskud udbetales i ultimo december eller primo januar. Vær opmærksom på, at midlerne overføres til det kontonummer, I har skrevet i jeres ansøgning.

Vil du vide mere om frivillige foreninger i dit område?

Klik her: http://kontaktmellemmennesker.dk/social-vejviser/