Illustration til ofte stillede spørgsmål ifm. ansøgning om støtte, jf. Servicelovens §18
Illustration til ofte stillede spørgsmål ifm. ansøgning om støtte, jf. Servicelovens §18

FAQ: Ofte stillede spørgsmål ifm. ansøgning om støtte, jf. Servicelovens §18

Hvilke punkter skal besvares/udfyldes i ansøgningen?

Nedenfor er oplistet de punkter, som er indeholdt i det elektroniske ansøgningsskema til puljen vedrørende frivilligt socialt arbejde.

Generelle oplysnninger

 • Foreningens navn
 • Foreningens kontaktperson
 • Foreningens telefonnummer
 • Foreningens e-mail
 • CVR-nummer
 • Kort beskrivelse af foreningen

Oplysninger om projektet/aktiviteten 

 • Projektets/aktivitetens titel

 • Projektets/aktivitetens formål og indhold

 • Kort beskrivelse af målgruppen for aktiviteten/projektet

 • Hvori består den frivillige indsats

 • Foreningens vedtægter kan vedhæfte

Økonomi

 • Foreningens samlede økonomi (vedhæft årsregnskab - eller, hvis I er en nystartet forening vedhæft foreningens budget)
 • Beløb, der søges om
 • Hvilke poster skal det ansøgte beløb dække
 • Mulighed for at uploade et budget for projektet/aktiviteten
 • Har foreningen søgt om penge til projetet andre steder
 • Hvis ja, hvor
 • Er der bevilget penge til projektet andre steder fra
 • Hvis ja, hvor mange penge er bevilget
 • Har foreningen tidligere modtaget støtte fra Svendborg Kommune
 • Hvis ja, angiv dato og beløb
 • Bank og kontooplysninger
 • Supplerende oplysninger

Hvordan printer jeg min ansøgning ud?

Når du har afsendt din ansøgning, modtager du en kvittering med ansøgningens tekst. Denne kan printes.

Kan jeg rette /tilføje noget i min ansøgning?

Du har ikke mulighed for at rette/ændre/tilføje i din ansøgning, når den er afsendt.

Hvad gør jeg, hvis vi er en nystartet forening, og vi derfor ikke har et regnskab vi kan vedlægge?

Hvis I er en nystartet forening, kan I notere dette på et dokument, som I vedlægger jeres ansøgning i stedet for seneste årsregnskab, eller I kan vedlægge foreningens budget.

Vi har tidligere på året indsendt vores regnskab til jer – skal det så vedlægges igen?

Hvis I har modtaget tilskud fra puljen tidligere, og I derfor allerede har indsendt jeres seneste årsregnskab, kan I nøjes med at notere dette på et dokument, som I vedlægger jeres ansøgning i stedet for regnskabet.

Hvornår udbetales tilskuddet, hvis vi er så heldige at få bevilget støtte til vores forening?

De bevilgede tilskud udbetales i ultimo december eller primo januar. Vær opmærksom på, at midlerne overføres til det kontonummer, I har skrevet i jeres ansøgning.

Vil du vide mere om frivillige foreninger i dit område?

Klik her: https://www.socialvejviser.dk/