Illustration til ofte stillede spørgsmål ifm. ansøgning om støtte, jf. Servicelovens §18
Illustration til ofte stillede spørgsmål ifm. ansøgning om støtte, jf. Servicelovens §18

FAQ: Ofte stillede spørgsmål ifm. ansøgning om støtte, jf. Servicelovens §18

Hvilke punkter skal besvares/udfyldes i ansøgningen?

Nedenfor er oplistet de punkter, som er indeholdt i det elektroniske ansøgningsskema til puljen vedrørende frivilligt socialt arbejde.

Generelle oplysnninger

 • Foreningens navn
 • Foreningens kontaktperson
 • Foreningens telefonnummer
 • Foreningens e-mail
 • CVR-nummer
 • Kort beskrivelse af foreningen

Oplysninger om projektet/aktiviteten 

 • Projektets/aktivitetens titel

 • Projektets/aktivitetens formål og indhold

 • Kort beskrivelse af målgruppen for aktiviteten/projektet

 • Hvori består den frivillige indsats

 • Foreningens vedtægter kan vedhæftes

Økonomi

 • Foreningens samlede økonomi (vedhæft årsregnskab - eller, hvis I er en nystartet forening vedhæft foreningens budget) - obs. der kan maks. vedlægges 3 bilag
 • Beløb, der søges om
 • Hvilke poster skal det ansøgte beløb dække
 • Mulighed for at uploade et budget for projektet/aktiviteten
 • Har foreningen søgt om penge til projetet andre steder
 • Hvis ja, hvor
 • Er der bevilget penge til projektet andre steder fra
 • Hvis ja, hvor mange penge er bevilget
 • Har foreningen tidligere modtaget støtte fra Svendborg Kommune
 • Hvis ja, angiv dato og beløb 
 • Bank og kontooplysninger - obs. foranstillede 0'er vises ikke
 • Supplerende oplysninger

Hvordan printer jeg min ansøgning ud?

Når du har afsendt din ansøgning, modtager du på skærmen en kvittering med ansøgningens tekst. Denne kan åbnes og printes.

Kan jeg rette /tilføje noget i min ansøgning?

Du har ikke mulighed for at rette/ændre/tilføje i din ansøgning, når den er afsendt.

Hvad gør jeg, hvis vi er en nystartet forening, og vi derfor ikke har et regnskab, vi kan vedlægge?

Hvis I er en nystartet forening, kan I notere dette på et dokument, som I vedlægger jeres ansøgning i stedet for seneste årsregnskab, eller I kan vedlægge foreningens budget.

Vi har tidligere på året indsendt vores regnskab til jer – skal det så vedlægges igen?

Hvis I har modtaget tilskud fra puljen tidligere, og I derfor allerede har indsendt jeres seneste årsregnskab, kan I nøjes med at notere dette på et dokument, som I vedlægger jeres ansøgning i stedet for regnskabet.

Hvornår udbetales tilskuddet, hvis vi er så heldige at få bevilget støtte til vores forening?

De bevilgede tilskud udbetales i ultimo december eller primo januar. Vær opmærksom på, at midlerne overføres til det kontonummer, I har skrevet i jeres ansøgning.

Vil du vide mere om frivillige foreninger i dit område?

Klik her: https://www.socialvejviser.dk/