Foto: Ingeborg Alslev modtog RespektPrisen

Priser til Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde og Ingeborg Alslev fra Ældre Sagen Egebjerg

Der var bobler, blomster og glade mennesker i Byrådssalen på Rådhuset i Svendborg i aftes, da FrivilligSocialPrisen og RespektPrisen blev overrakt til de to prismodtagere. Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde modtog FrivilligSocialPrisen, og RespektPrisen gik til Ingeborg Alslev fra Ældre Sagen Egebjerg. Handicaprådets pris blev også overrakt. Dette stod Handicaprådets næstformand Mette Kristensen for. Handicapprisen gik til Line Lee Jensen for hendes arbejde som tovholder for SIND Fyns Initiativgruppe i Svendborg.

Arrangementet blev noget mindre end først planlagt, da Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune besluttede at udskyde fejringen af det frivillige sociale område grundet corona-situationen.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit siger – Det var en meget hyggelig prisoverrækkelse med glade og stolte prismodtagere. Det er altid en stor fornøjelse at være sammen med frivillige, da man tydeligt mærker deres engagement og oprigtige ønske om at gøre en forskel for andre. Det er vigtigt for os at takke frivillige for det uvurderlige arbejde, de gør. Derfor glæder vi os til at holde den udskudte fejring engang i det nye år.   

Prisoverrækkelsen stod Anne Katrine Olsen og René Haahr fra Social- og Sundhedsudvalget for. I begrundelsen for indstillingen af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde til FrivilligSocialPrisen stod der bl.a. ”De frivillige i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde er nysgerrige, nærværende og imødekommende. De har vist, at de kan være den røde tråd i etniske minoritetsfamiliers liv, i deres integration og generelle trivsel”. Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde er et frivilligt tilbud til flygtninge og indvandrere, hvor det tværkulturelle arbejde nedbryder barrierer og skaber større forståelse imellem mennesker. Organisationen og de frivillige arbejder for at fremme mental sundhed og sammenhængskraft i den enkeltes liv samt skabe gode rammer for at fremme ejerskab og deltagelse i samfundet.

I begrundelsen for indstillingen af Ingeborg Alslev fra Ældre Sagen Egebjerg til RespektPrisen stod der bl.a. ”Ingeborg Alslev tager mange initiativer for ældre borgere i Svendborg Kommune og er en meget aktiv og flittig formand”. Ældre Sagen Egebjerg arbejder for, at alle voksne, uanset alder, skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. Mange frivillige er engageret i arbejdet med besøgsvenner, søndagscafé, tryghedsopkald og bisidderfunktion.

Yderligere oplysninger:

  • Hanne Klit, formand for Social- og Sundhedsudvalget, telefon 24 96 91 41
  • Anne Højmark, sundhedschef, telefon 62 23 40