Kriterier for priserne til det frivillige sociale arbejde

Priserne har hver især fokus på forskellige aspekter af det frivillige sociale arbejde. Centralt for dem begge er den særlige indsats, der gøres for mennesker, der af forskellige grunde er i en sårbar eller udsat situation.

 

FrivilligSocialPrisen

Kan modtages af en forening/organisation eller gruppe, der i deres frivillige sociale arbejde, i særlig grad har medvirket til et eller flere af følgende:

  • Styrket trivslen og øget livskvaliteten for mennesker i en sårbar eller udsat situation
  • Skabt grokraft for fællesskaber og modvirket ensomhed
  • Øget engagementet og virkelysten for frivillige
  • Igangsat en ny aktivitet, der har fokus på nye målgrupper eller nye udfordringer
  • Udviklet nye måder at arbejde med eksempelvis rekruttering, synliggørelse, samarbejde eller andet
  • Synliggjort kvaliteten ved eller værdien af det frivillige sociale arbejde​​​​​​​
  • Sat fokus på en overset problematik​​​​​​​
  • Fremmet samarbejdet i den frivillige sociale verden

Med prisen følger 5.000 kr. til foreningen/organisationen eller gruppens videre arbejde.
 

RespektPrisen
Kan modtages af en person i det frivillige sociale arbejde, der har gjort en ekstraordinær og/eller vedholdende frivillig indsats. Både personen, der har igangsat et nyt initiativ og personen, der har understøttet med en vedholdende indsats kan komme i betragtning til prisen.

Med prisen følger et personligt gavekort på 1.000 kr. og en erindringsgave samt 2.500 kr. til det videre arbejde i den forening/organisation eller gruppe, som prismodtageren er en del af.