Velkommen til Socialafdelingen

Socialafdelingen varetager primært opgaver for voksne inden for de sociale områder handicap, psykiatri, alkohol- og stofmisbrug, forsorgsområdet:

  • Bostøtte- og botilbud
  • Aktivitet – og beskæftigelse
  • Væresteder
  • Opsøgende arbejde
  • Alkohol- og misbrugsbehandling
  • Øvrige socialfaglige opgaver

 

Socialafdelingen Myndighed - Handicap og Psykiatri varetager henvendelser fra borgerne vedrørende visitation til afdelingens tilbud samt personlig hjælpeordning.

Socialafdelingen Myndighed - Tilskud varetager henvendelser fra borgerne vedrørende tilkendelse af førtidspension og merudgifter.

Læs mere om kommunens tilbud under "Borger".